top of page

ECO2N SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇÖZÜMLERİ

ENERJİ YÖNETİMİ                                   
ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı
Kurulum ve Dokümantasyon 
Entegrasyon
Hesap ve Analizler


Yasal Uyumluluk
 
Sorumlu Mevzuat Tespiti
Mevzuatlara Uygunluk


Verimlilik ve İyileştirme

VAP Girişimleri
Yeşil Enerji Dönüşümleri
Yenilenebilir Enerji Dönüşümleri


Belgelendirme ve Sertifikasyon
ISO 50001 Sertifikasyonu
I-REC Sertifika İşlemleri
YEK-G Sertifika İşlemleri
ÇEVRE YÖNETİMİ
Çevresel ISO Standartları
ISO 14046 Su Ayak İzi
ISO 14040 Hayat Boyu Değerlendirme
ISO 14044 Yaşam Döngüsü Analizi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Hesap ve Değerlendirmeler


Yasal Uyumluluk
 
Sorumlu Mevzuat Tespiti
Mevzuatlara Uygunluk


Verimlilik ve İyileştirme

Atık Azaltma ve Sıfır Atık Projeleri
Ürün Yaşam Döngüsü İyileştirmeleri
Beşikten Beşiğe Dönüşümleri


Belgelendirme ve Sertifikasyon
ISO 14046 Sertifikasyonu
ISO 14040 Sertifikasyonu
ISO 14044 Sertifikasyonu
ISO 14001 Sertifikasyonu
I-REC Sertifika İşlemleri
YEK-G Sertifika İşlemleri
 KARBON YÖNETİMİ                               
ISO 14064 Karbon Ayak İzi Standartları
14064-1 Kuruluş Karbon Ayak İzi
14067 Ürün Karbon Ayak İzi
EU CBAM Ürüne Gömülü Emisyon


Yasal Uyumluluk
 
Sorumlu Mevzuat Tespiti
Mevzuatlara Uygunluk


Azaltım ve Sıfırlama

Karbon Nötr ve Net Sıfır Programları
Emisyon Ticaret Sistemi
Karbon Kredi ve Borsa Sistemi


Belgelendirme ve Sertifikasyon
ISO 14064-1 Sertifikasyonu
ISO 14067 Sertifikasyonu
Sera Gazı Beyanları Doğrulatma
 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK                            
Sürdürülebilirlik ISO Standartları
ESG Standartları
GRI Standartları
Finansal Standartlar
Yönetişim Standartları
Sosyal Sorumluluk Standartları


Yasal Uyumluluk
 
Sorumlu Mevzuat Tespiti
Mevzuatlara Uygunluk


Teşvik ve Hibeler

Sektörel Teşvik ve Hibe Programları
Ulusal Teşvik ve Hibe Programları
Uluslararas
ı Teşvik ve Hibe Programları

Belgelendirme ve Sertifikasyon
ESG Standartları Sertifikasyonu
GRI Standartları
Finansal Standartlar Sertifikasyonu
Yönetişim Standartları Sertifikasyonu

S.S. Standartları Sertifikasyonu
Yeterlilik Belgelendirmesi
bottom of page